0

რიცხვებზე მოქმედებები, შედარება, დრო, ჯგუფურად თვლა, მდებარეობა და სხვა.

0%
1

შერეულმოქმედებიანი ამოცანები, რიცხვები, თვლა, ფული, კანონზომიერება, ზომა და სხვა.

0%
2

რიცხვები, დამრგვალება, გეომეტრია, ლოგიკა, ალბათობა, ზომის ერთეულები და სხვა.

0%
3

გამრავლება, გაყოფა, მონაცემები, განსაზღვრეთ ოდენობა, განტოლება, მეტობა-ნაკლებობა და სხვა.

0%
4

ალგებრა, მრავალმოქმედებიანი ამოცანები, ამოცანები სიჩქარეზე, წილადები და სხვა.

0%
5

ათწილადები, პროცენტები, საკოორდინატო სიბრტყე, ლოგიკური მსჯელობა, მონაცემების ანალიზი და სხვა.

0%
6

მოქმედებები რიცხვებზე, წილადი და შერეული რიცხვები, ათწილადები, პროცენტი, ალგებრა და სხვა.

0%
7

რიცხვები და მოქმედებები, რიცხვების შედარება, კანონზომიერება, მოქმედებები სიმრავლეებზე, ცვლადიანი გამოსახულებები და სხვა.

0%