მესამე საფეხური
» 15.7 სიტყვების კოდირება
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0