მეორე საფეხური
» 12.6 დააჯგუფე ფიგურები კუთხეების რაოდენობის მიხედვით
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0