მესამე საფეხური
» 2.8 ოთხნიშნა რიცხვების გამოკლება (დაჯგუფების გარეშე)
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0