მესამე საფეხური
» 2.7 ოთხნიშნა რიცხვების შეკრება (დაჯგუფების გარეშე)
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0