მესამე საფეხური
» 1.3 რამდენ ასეულს ან ათეულს შეიცავს რიცხვი?
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0