მეორე საფეხური
» 17.1 განმეორებითი კანონზომიერებები
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0