მეორე საფეხური
» 14.13 დროის ერთეულებს შორის დამოკიდებულება
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0