მეორე საფეხური
» 13.9 საკმარისი თანხის რაოდენობის განსაზღვრა სურათების გამოყენებით
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0