მეორე საფეხური
» 11.4 თერმომეტრის გამოყენება
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0