მეორე საფეხური
» 8.6 ცხრილები 100-მდე რიცხვებისთვის - შედგენის წესი
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0