მეორე საფეხური
» 5.3 გამოკლება ათეულებისა და ერთეულების გამოყენებით (დაჯგუფების გარეშე)
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0