მეორე საფეხური
» 3.8 20-მდე რიცხვების გამოკლება ცხრილის გამოყენებით
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0