მეორე საფეხური
» 3.7 20-მდე რიცხვების შეკრება ცხრილის გამოყენებით
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0