მეორე საფეხური
» 3.2 გაიმეორე ერთნიშნა რიცხვების გამოკლება
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0