მეორე საფეხური
» 2.2 თვლა ობიექტების გამოყენებით: ლუწი და კენტი
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0