მეხუთე საფეხური
» 12.7 პროცენტის დადგენა (ილუსტრაციებით)
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0