მესამე საფეხური
» 1.12 ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0