პირველი საფეხური
» 1.14 რიცხვების დახარისხება: კენტი და ლუწი (drag & drop)
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0