მესამე საფეხური
» 6.10 რიცხვების დახარისხება: გამრავლება და გაყოფა (drag & drop)
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0