პირველი საფეხური
» 2.7 ზრდადობით და კლებადობით თვლა სხვადასხვა დაშორებებით
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0