პირველი საფეხური
» 13.3 რიცხვით მიმდევრობაში კანონზომიერების დადგენა
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0