ლოგიკმეტრი მათემატიკის პირველ ფესტივალზე

2016 წლის 14 მარტს საქართველოში პირველად გაიმართა მათემატიკის ფესტივალი.

ლოგიკმეტრის დახმარებით ჩატარდა ინოვაციური შეჯიბრი მათემატიკაში.

გთავაზობთ ვიდეო რგოლს: