მოტივაცია

მოტივაცია

ცნობილია, რომ ბავშვებს თუ წავახალისებთ, ისინი უკეთ ისწავლიან, ხოლო პროგრესს თუ დავაკვირდებით, უკეთ შევძლებთ სწავლის შემდგომ დაგეგმვას. ლოგიკმეტრის გუნდმა გააერთიანა ეს ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი და შექმნა მოტივაციის ახალი პანელი, რაც საშუალებას გაძლევთ თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით გაზარდოთ სწავლის მოტივაცია. ამისთვის შეგიძლიათ გადადგათ შემდეგი ნაბიჯები:ეწვიეთ თქვენს პროფილს
დააჭირეთ ბმულს "მოტივაცია"
აირჩიეთ ბავშვის სახელი
მონიშნეთ დავალების შესრულების ვადა
მონიშნეთ უნარების რაოდენობა, რომელიც გსურთ რომ ამ ვადაში შეასრულოს ბავშვმა
და ბოლოს, დავალების დროული შესრულებისთვის დააწესეთ წახალისება (მაგალითდ ვიზიტი საყვარელ რესტორანში)

ბავშვს თავის გვერდზე გამოუჩნდება თქვენი დავალება და შესრულების ვადები, რაც ასევე აუმჯობესებს დროის მართვასთან მის დამოკიდებულებას. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მიერ დაწესებული წახალისება აუცილებლად უნდა შეუსრულოთ, რომ ბავშვა იგრძნოს სწავლის კონკრეტული შედეგი.

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე.

ლოგიკმეტრის გუნდი ©

2 200 229