ქართული სტანდარტი

საქართველოს სტანდარტი

იხილეთ ინფორმაცია, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით თუ რომელ საფეხურზე რა ცოდნა მოეთხოვება მოზარდს და საფეხურის გავლის შემდეგ რა უნარებს უნდა ფლობდეს.
___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

თუ ამ გვერდზე არსებული ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ თქვენ მაინც გაქვთ კითხვები, მოხარული ვიქნებით თუ დაგვიკავშირდებით.

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე.

ლოგიკმეტრის გუნდი ©

2 200 229