ასაკობრივი ჯგუფები

ასაკობრივი ჯგუფები

მათემატიკისა და წიგნიერების რესურსი დაყოფილია საფეხურებისა და თემების მიხედვით. ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს საფეხურებისა და ბავშვის ასაკის შესაბამისობას:

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე.

ლოგიკმეტრის გუნდი ©

2 200 229