თითოეული ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანია სწორად შევაფასოთ ბავშვის ცოდნა მათემატიკაში და გვქონდეს რეალური ინფორმაცია გასული წლის შედეგებზე. ლოგიკმეტრის გუნდმა ამ მიზნით შეიმუშავა "წლის შემაჯამებელი ტესტები", რომლებიც უფასოა და დაგეხმარებათ ბავშვის ცოდნის დადგენაში.

ტესტი შედგება 60 კითხვისგან. გამოყოფილი დრო 1 საათი და 30 წუთი.

აირჩიე განვლილი საფეხური (კლასი)

ელ-ფოსტა

ბავშვის სახელი