მეოთხე საფეხური
» 5.3 ცვლადიანი გამოსახულების მნიშვნელობის დათვლა
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0