ნული საფეხური
» 6.5 შეკრება და ღერების თვლა
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0