ნული საფეხური
» 9.3 ჯგუფების შედარება (მეტობა, ნაკლებობა, ტოლობა)
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0