მეშვიდე საფეხური
» 16.23 პრიზმის ზედაპირის ფართობი
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0